LÖVSTA BÅTSÄLLSKAP UPPMANAR SINA MEDLEMMAR ATT STÖDJA OSS

Lövsta båtsällskap gick i tisdags ut och uppmanade sina medlemmar att stödja #Rädda Lövsta med en hundring var. Fram till i går kväll, 7 augusti, hade vi fått in över 3000 kronor på den uppmaningen.

Vi närmar oss därmed med stormsteg vårt mål om att få in 100 tusen kronor, vilket vi bedömer ska räcka för att täcka kostnaderna för vår miljörättsjurist i första instans.

Bidra gärna du också på Swish-nr: 1232015725 eller BG-nr 636-7817

Eventuellt överskott lämnar vi till Naturskyddsföreningen.

Information: Vi skickade mail till DN efter deras artikel om varningsskyltar vid Lövsta

Bild från artikeln på DN.se

Dessa två mail skickades till DN tidigare i veckan.

Till: ‘ratta@dn.se’

Missvisande artikel om Lövstabadet DN 27 juli
 
Hej,
Vi har tillskrivit artikelförfattaren av artikeln i DN ”Varning för bad vid Lövstabadet” och påpekat att den som helhet ger en mycket missvisande bild av de verkliga förhållandena.
Vi har noterat att ni har följande policy: ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”
Vi anser att det därför är på sin plats att DN på ett relevant sätt försöker rätta till situationen genom ett klargörande att det inte finns någon varning för att bada vid Lövstabadet. 
Det här är inte enbart en fråga om ett populärt bad, men är en del i ett spel där tjänstemän och antagligen också politiker i Stockholms stad och i deras delägda energibolag Stockholm Exergi försöker påverka möjligheterna för att få tillstånd till att bygga ett stort kraftvärmeverk ovanpå en gammal miljöskandal i Lövsta. I det spelet ligger en populär badplats i vägen för deras intressen.
Hälsningar, Bill Pettersson/#Rädda Lövsta


Till: ‘joakim.lundberg@dn.se’
Med anledning av artikeln ”Varning för bad vid Lövstabadet” som publicerades den 27/7 i DN
Rubriken ”Varning för bad vid Lövstabadet” är mycket missvisande. Det är en varning för markföroreningar vid båtklubben och området mellan båtklubben och Lövstabadet som avses. Det framgår av er egen artikel att bad vid själva badet inte utgör någon risk. 
Det är också olyckligt att läsaren kan missledas att tro att det här med föroreningarna är en nyhet. Det skyltade området har varit farligt i årtionden och Stockholms stad borde tagit sitt ansvar och sanerat området för länge sedan. 
Vi har tidigare varit i kontakt med DN för att få er att belysa vilka risker det kan komma att innebära om bygget av det planerade kraftvärmeverket blir av. Flera experter har uttalat sig om dessa risker, just därför att det kan innebära att gifterna frigörs och påverkar Mälarens vatten. Norrvatten och Järfälla kommun samt Miljöförvaltningen i Stockholm har starkt ifrågasatt att det byggs ett stort kraftvärmeverk just här. Vid ett upprört samrådsmöte i våras framkom även stor oro från boende på Mälaröarna. 
Denna artikel bidrar dessvärre till att ge extra skjuts åt Stockholms Stad att stänga ner en mycket populär badplats för att ge plats åt en anläggning med stor miljöpåverkan i ett vattenskyddsområde. 
Om ni vill ha mer information om vårt arbete för att Rädda Lövsta och vår förening så hittar ni den här: www.raddalovsta.se

Styrelsen för föreningen Rädda Lövsta

UTTALANDE FRÅN #RÄDDALÖVSTAS STYRELSE

Efter de senaste dagarnas något turbulenta diskussioner på FB i Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb känner vi i styrelsen för föreningen #RäddaLövsta att vi vill redogöra för hur vi resonerar.

FB gruppen Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb är inte föreningen #RäddaLövstas grupp även om gruppens syfte överensstämmer med föreningens, nämligen att förhindra att ett kraftvärmeverk byggs i Lövsta. Flera av administratörerna ingår också i #RäddaLövstas styrelse. 

Det föreslagna byggandet av ett kraftvärmeverk i Lövsta med konsekvenser för naturen, miljö, nedläggning av bad, båtklubb och konsekvenser för övriga föreningar och medborgare väcker starka känslor hos oss alla.

Tanken på att ett strikt ekonomisk lönsamhetstänkande skulle göra att just Lövsta väljs trots allt som talar emot detta miljömässigt är mycket upprörande, och vi, föreningen #RäddaLövsta kommer göra allt vi kan för att stoppa detta.

Vi tror dock på att en saklig argumentation och debatt förd utifrån fakta är det bästa sättet att åstadkomma detta. Vi tänker att en öppen transparent dialog där alla kan vara med och föra fram sin åsikt har ett stort värde, och kommer bidra till att vi tillsammans blir starkare i vår argumentation mot kraftvärmeverket.

Vi önskar därför inte att ha slutna grupper, då vi tror att detta motverkar vårt syfte. Vi blir starkare tillsammans ju fler vi blir som vill arbeta för att bevara Lövsta som den gröna oas det är idag.

Vi har noterat att önskemål har kommit att administratörerna skulle utesluta Stockholm Exergis kommunikatör från medlemskap i FB-gruppen gruppen Bevara Lövstabadet. Vi delar inte den uppfattningen men utgår från att den som söker inträde där delar och är lojal med gruppens syfte. Vi hoppas också att alla som är med där i gruppen delar vår uppfattning att det är viktigt att hålla en trevlig ton i debatten och respekterar att andra tänker olika. Vi tänker också att hans inhopp i gruppen faktiskt istället har bidragit till att stärka gruppens vilja till att fortsätta kampen mot kraftvärmeverket, då inga nya uppgifter framkommit som talar för Lövsta som den lämpligaste lokaliseringen för kraftvärmeverket. Det som framförts från hans sida har snarare varit dåligt underbyggd propaganda.

LÄNSSTYRELSEN OCH MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN KRÄVER YTTERLIGARE UTREDNING. ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND FÖRSENAS NU MED TRE MÅNADER

Vi har nu tagit del av yttranden från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden/ Miljöförvaltningen, som båda kräver en lång rad kompletteringar till det som presenterades i samrådsunderlaget. Bland annat skriver de att alternativ till Lövsta måste utredas och redovisas, att riskerna för att föroreningar kommer ut i Mälaren måste utredas bättre, med mera. Länkar till de båda dokumenten finns nedan.

Nytt preliminärt datum för när Exergi lämnar sin ansökan till mark- och miljödomstolen är nu den 30 september 2019.

Nu har vi passerat 50 tusen kronor i insamlade medel!

162 bidragsgivare gjorde det möjligt – stort tack till er.

Nu behöver vi bara 50 tusen kronor till. Alla kan bidra genom att gå ut och prata med grannar, bekanta och vänner i området och be dem att lägga en slant efter egen förmåga. Tänk på att det är stora värden som står på spel. Det gäller värdet på våra bostäder, men inte bara det utan också för miljön både lokalt och för hela regionen.

Swish: 1232015725

Bankgiro: 636-7817

NÄSTA FAS – MILJÖTILLSTÅNDET

Nu är samrådsprocessen avslutad och Stockholm Exergi kommer snart att ge in sin ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen i Nacka. #Räddalövsta har därför anlitat en av Sveriges främsta miljöjurister, Gunilla Högberg Björck, som kommer att bistå oss i miljötillståndsprocessen. Gunilla jobbar sedan snart 30 år tillbaka med att försöka rädda så mycket natur och miljö som möjligt och samtidigt ta tillvara enskilda sakägares rätt med hjälp av lagen.

Gunilla bedömer att hennes arbete med miljötillståndet i första instans kommer att kosta cirka 100 tusen kronor. Därför intensifierar vi nu vår insamling med målet att ha samlat in hela beloppet i slutet av augusti. Vi har en god start i och med de cirka 45 tusen kronor vi redan har fått in. Tack till alla er som bidragit till insamlingen!

Vill du hjälpa oss att se till att det inte byggs ett stort kraftvärmeverk i Lövsta? Ge din gåva till:

Swish: 1232015725

Bankgiro: 636-7817

Du kan följa status i insamlingen på Facebook och på vår hemsida https://raddalovsta.se/. Eventuella överskott från insamlingen går till Naturskyddsföreningen.

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk. Vi har en styrelse på åtta personer som brinner för att Hässelby Villastad ska fortsätta att vara det fina område det är och vi jobbar helt utan ersättning. Föreningen har två externa revisorer som granskar våra räkenskaper.

/Styrelsen #Rädda Lövsta

Här är RäddaLövsta’s yttrande. Säg din mening senast 10/6 du också!

Den som vill kan antingen ansluta till vårt yttrande ( då kan ni maila namn och adress till oss, info@raddalovsta.se) eller välja att kopiera de delar av vår skrivelse ni känner passar er och skicka in! Eller ett helt eget yttrande!

Passa på att göra er röst hörd! Den 10 juni är senaste dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi. OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!

Läs vårt yttrande i sin helhet online här eller ladda hem det i Word eller PDF format nedanför för enkel utskrift och redigering.

YTTRANDE ÖVER SAMRÅDSHANDLINGAR Dnr. 2017-09500_Lövstaverket (Online version)

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

Stadsbyggnadskontoret
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Stockholm Exergi
lovsta@stockholmexergi.se
alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/…/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%…

Den 10 juni är sista dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi

OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Stadsbyggnadskontoret kommer att sammanställa synpunkterna och lämna dem till ansvariga politiker. Så se därför till att skriva nu, gott folk! Det kostar ingenting och behöver inte vara långt eller avancerat.

Räddalövsta kommer självklart också att ge in ett yttrande där vi synar planerna ordentligt i sömmarna. Yttrandet kommer att publiceras i gruppen och här på hemsidan några dagar i förväg. Ni får förstås gärna kopiera hela eller delar av den texten till ert eget yttrande.

En viktig synpunkt är att skillnaderna i miljöeffekter mellan Lövsta och dess alternativ inte har redovisats. Lövsta tycks uteslutande ha valts eftersom det saknas möjlighet att bygga bostäder där, till skillnad från i Stockholms befintliga energihamnar så som t.ex. Loudden. Denna typ av effektivitetsvinster kan dock inte motivera tillstånd för miljöfarlig verksamhet, upphävande av strandskydd och dispens från vattenskyddsföreskrifter. Det är i stället miljöeffekterna som avgör.

Frågan som ska ställas är alltså: Är det bättre för miljön att bygga ett kraftvärmeverk och en energihamn i Lövsta än att t.ex. renovera Hässelbyverket och/eller bygga ett nytt kraftvärmeverk i Värtahamnen eller Loudden?

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

  1. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
    alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
    Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm
  2. lovsta@stockholmexergi.se
    alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/04/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%B6vsta.pdf

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!