Hej alla som vill #räddalövsta!

Efter att samrådsunderlaget angående Kraftvärmeverket i Lövsta nu blivit offentligt har många här i gruppen reagerat och frågor har också kommit vad föreningen gör i frågan. Därför vill jag nu lite kortfattat berätta hur vi agerar och resonerar för att på bästa sätt försöka Rädda Lövsta.

Vi har med avsikt hållit en ganska låg profil fram tills att samrådsunderlaget nu offentliggjorts. Detta innebär INTE att vi suttit overksamma. En hel del arbete har gjorts och förberetts till att processen nu startar på allvar, även om vi inte kommunicerar allt.

Vi har haft möte med Anders Tranberg ordförande i Naturskyddsföreningen Stockholm för diskussion kring hur vi bäst kan (sam)arbeta framöver.

Vi har även tagit kontakt med en mycket duktig miljörättsjurist som vi träffar för ett första möte via skype i nästa vecka. Detta då vi räknar med att om detta projekt skall nå framgång kommer vi sannolikt behöva överklaga frågan i domstol. Vi har också haft en del kontakt med media, vilket vi hoppas och tror ni kommer märka inom kort. Inför samrådet håller vi nu på att sätta oss in i alla 800 sidorna och kommer naturligvis att framföra våra synpunkter på både detaljplanen och miljötillståndet. Vi kommer också ta fram en skrivelse som de av er (många hoppas vi)som själva vill framföra synpunkter, men inte riktigt vet hur, kan använda som mall.

Nu behöver vi Ditt stöd. Anmäl dig som medlem på www.raddalovsta.se. Där finns flyers att skriva ut för att sprida på olika sätt. Det finns också info om kraftvärmeverket att läsa. Prata med och engagera dina grannar och bekanta. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något!

Marie Granberg
Ordförande

Lövsta blir inte fossilfritt!

Bild från bildtjänst “RDF Pre-Pack”

Avfallsbaserat bränsle (Sopor) är inte fossilfritt. En stor del av bränslet består av plast vilket kommer från fossil råvara. Det är dessutom brist på sopor från förbränning och med ökande sopsortering blir den bristen bara större. När man bränner sopor så blir det stora mängder av aska och slagg som måste transporteras bort med lastbilståg på Lövstavägen (tio till tjugo 50-tonsbilar per dag). Speciellt askan är ett stort problem och den måste kaplas in ungefär som kärnavfall och slutförvaras i speciella deponier.

Sveriges Radio Kaliber: Det oskyddade dricksvattnet

Det är närmare 2 miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Intressant att lyssna på då det såklart finns risker med alla typer av industrier runt vårt dricksvatten som t.ex. kraftvärmeverk på förgiftad mark precis intill Mälaren och transporter med båt till detta.

Lyssna på del 1 och 2 Kalibers granskning av bristerna i skyddet av vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet här eller i en app där podcasts finns.

Läs mer om granskningen här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=7183542

I Sverige är vi vana att ha rent dricksvatten i kranen. Som vi dricker, lagar mat med, tvättar i, duschar i och spolar toaletten med. Vi gör av med runt 150 liter vatten var i genomsnitt per dag.

Del 1

Del 2

SVT: Miljönämnden kräver svar om koleldningens avveckling i Värtaverket

Politikerna i Stockholms stad är oroliga över att Stockholms Exergi inte kommer fasa ut kolanvändningeni Värtaverket till 2022 enligt de mål som satts upp. Uppgifterna om att målet kanske inte kan nås framkommer i en rapport till Mark- och miljödomstolen. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver nu en förklaring av Exergi.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/miljonamnden-kraver-svar-om-koleldningens-avveckling-i-vartaverket?cmpid=del%3Afb%3A20190314%3Amiljonamnden-kraver-svar-om-koleldningens-avveckling-i-vartaverket%3Anyh%3Alp

Vi blev inviterade till Stockholm Exergi i Värtan

Vår ordförande Marie Granberg och Bill Pettersson togs emot av Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström med två kollegor, inklusive VD-rådgivaren Leif Evaldsson, den 5 mars vid deras huvudkontor vid Värtan. Exergi var väl förberedda till mötet och var uppenbarligen väl informerade om vår förenings existens. Vi fick en genomgång av hur de ser på projektet och fick en hel del detaljer. Bland annat så bekräftar de att den högsta byggnaden, pannhuset, kommer att bli cirka 65 meter högt och med en skorsten på max 120 meter. Vi framförde en del av våra synpunkter på den tilltänkta utbyggnaden av Lövsta och talade om att vi inte kan se någonting positivt för oss i Hässelby Villastad med omnejd med den här lokaliseringen av ett nytt stort kraftvärmeverk. Efter presentationen så fick vi visning av det nya kraftvärmeverket KVV8 i Värtan.