Syn i Lövsta

Den 19 september kl. 14-16 besöker Mark- och miljödomstolen Lövsta för att titta på området i verkligheten. Räddalövsta har gett förslag på platser som vi vill att domstolen ska se för att förstå hur ett stort kraftvärmeverk skulle påverka området. Föreningen och vår jurist kommer att delta vid synen.

Det är öppet för alla att närvara under synen. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer ner till kullarna i Lövsta för att visa Mark och miljödomstolen det stora engagemang som finns i frågan.

Lyckebo trädgårdscafé håller öppet under eftermiddagen. Ta med barnen ner till badet, ta en fika på caféet, en ridtur på kullarna, en tur med båten ut på Lövstafjärden eller en promenad längs strandpromenaden och visa hur mycket området betyder för just dig.

Det är inte tillåtet att argumentera med domstolen under själva synen. Vill någon av er som är sakägare hålla ett anförande under förhandlingen den 19-22 september, kontakta vår jurist Gunilla Högberg Björck.

Välkomna!
Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/2Rr5COyW4

Kallelse till förhandling i Mark-, miljödomstolen, Nacka, har nu skickats ut. Förhandlingen är planerad till fyra dagar med start den 19/9.

Ni som givit vår anlitade jurist, Gunilla Högberg Björck, fullmakt att föra er talan, behöver inte delta men det är bra om så många som möjligt kan vara på plats i Nacka för att visa domstolen det stora intresset i frågan. Gunilla bedömer att det är viktigast under första och sista förhandlingsdagen.

En sk ”syn” kommer också att genomföras på platsen för det planerade kvv, i Lövsta. När det blir, får vi information om när det närmar sig. Även då kan det vara bra om många är i området för att visa intresse.

Stort tack till alla våra bidragsgivare!

Tack vare er har vi nu nått vårt insamlingsmål för hösten 2022, 100 000 kr!
Det innebär att vår anlitade jurist Gunilla Högberg Björck nu kan driva målet genom september-förhandlingen i mark- och miljödomstolen, som är den första instansen för att Rädda Lövsta!

Oavsett utgången räknar vi med att målet kommer att överklagas, antingen av Exergi eller av oss. Vi kommer därför att behöva fortsatt ekonomiskt stöd från er.

Ytterligare finansiering behövs för att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen

Stort tack till alla er som redan skänkt pengar!  

Vi är nu inne i en riktigt viktig del av processen för om Lövstabadet försvinner till förmån för ett nytt kraftvärmeverk eller inte. 

Som ni vet skulle ett kraftvärmeverk i Lövsta få en stor negativ inverkan på miljön, inte bara i Hässelby utan också i andra närområden och med ökade risker för vårt dricksvatten, Mälaren och ökade utsläpp, som följd. 

Tack vare den senaste tidens donationer lämnar vi nu i slutet på maj in ännu ett yttrande, och i höst väntas beslut i Mark- och miljödomstolen, om Stockholm Exergis sökta tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet i ett vattenskyddsområde.

På grund av den stora mängden yttranden och kompletteringar har ärendet blivit mera omfattande än vi först bedömde: Vi behöver därför ytterligare finansiering att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen. 

Om tillräckligt många av oss bidrar med 100kr kan vi driva ärendet med full kraft genom domstolsförhandlingarna: 100kr! 

Vad är Lövstabadet, närmiljön och dricksvattnet värt för dig? 

Att vara medlem i RäddaLövsta är gratis: Alla i styrelsen jobbar helt ideellt, liksom alla de experter, som assisterar oss- och vår jurist, och alla ni andra som på olika sätt bidragit med er tid.

Om du kan och vill skänka 100kr (eller mer) swisha gärna på nr: 123 201 57 25

alternativt via bankgiro: 636-7817 

Stort tack för din hjälp!

Styrelsen för RäddaLövsta

Kommande årsmöte för medlemmar i föreningen #Rädda Lövsta

Föreningen kommer den 24:e mars 19:00 att hålla digitalt årsmöte där vi även får höra vår jurist Gunilla Högberg Björck berätta om den pågående processen i mark- och miljödomstolen.

Alla medlemmar i föreningen får en anmälningslänk ett par veckor före mötet via e-post. Ni som ännu inte är medlemmar och vill delta på mötet har fortfarande chansen genom att bli medlem i föreningen via hemsidan senast den 9:e mars. Utskick av anmälningslänken sker den 10:e mars. 

Medlem blir man enkelt på hemsidan: https://raddalovsta.se/bli-medlem/

Föreningen skickade idag detta mail till samtliga politiker i kommunfullmäktige

Samtliga politiker på denna lista fick idag nedan mail av oss. Vi får se om de visar ett större intresse denna gång och ställer upp på dialog med oss.

https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1046

“Det är glädjande att Göran Finnveden, KTH, lyfter frågan om plasten i RDF:en som ska importeras för förbränning i det planerade Lövstaverket, i en artikel publicerad i DN, den 7/2.

Samtidigt är det fortfarande djupt oroande att Stockholm stad inte tar riskerna med det planerade verket på allvar.

https://www.dn.se/vetenskap/stockholm-exergi-vill-elda-mer-plastsopor-fran-europa/

Vi i föreningen RäddaLövsta har påtalat de mycket allvarliga miljöriskerna med betydande påverkan på vatten, luft och sämre levnadsvillkor med anledning av ökade utsläpp, ökade transporter och utöver det, förlorade rekreationsområden, bad, båtklubb mm mm.

Vi har full förståelse för att Stockholm växer, att behovet av energi är stort MEN det finns bättre ställen att placera ett eventuellt verk på och bättre metoder för att uppnå detta på.

Vi vill än en gång bjuda in till en dialog med er och hoppas att ert intresse för att diskutera planerna på verket med oss, denna gång har ökat.

Med vänlig hälsning, Styrelsen för Rädda Lövsta”

Den 22/11 hade representanter från styrelsen i Rädda Lövsta och representanter ur expertgrupperna möte med oppositionsborgarrådet Emilia Bjurggren, S

På mötet framförde RäddaLövsta och experterna sina synpunkter och argument för varför Lövsta är en illa vald plats för att bygga ett nytt kraftvärmeverk på. 

Även om hon lyssnade noga och tog anteckningar var hon trots allt mycket tydlig med att staden ser det som viktigt och vill ha KVV just i Lövsta. 


Om du vill veta mer om vad som lyftes vid mötet så finner du presentationen från RäddaLövsta här

Stockholm Exergis kompletterande handlingar nu publicerats

Stockholm Exergis kompletterande handlingar till mark- och miljödomstolen har nu publicerats. De finns att läsa här: https://raddalovsta.se/stockholm-exergis-kompletteringar-till-mark-och-miljodomstolen/

Föreningen #RaddaLovsta fortsätter arbetet i samarbete med anlitad jurist. Vi lyfter framförallt riskerna för dricksvattnet, risker med ökade utsläpp, buller i samband med fartygs-, och lastbilstransporter.


Uppdatering kring miljötillståndsprocessen i Lövsta

Regeringen beslutade den 26 augusti att inte pröva frågan om miljötillstånd. Det innebär att det blir mark- och miljödomstolen som kommer att fatta beslutet.

#Räddalövsta ser positivt på att det nu kommer att bli juridiken och inte politiken som avgör om verksamheten ska få bedrivas i Lövsta. Domstolen kommer att pröva frågan utifrån de stränga krav som uppställs i miljölagstiftningen.

Flera av remissmyndigheterna, däribland Naturvårdsverket (se bifogad länk), har uttryckt osäkerheter kring platsvalet med hänsyn till föroreningarna och riskerna för dricksvattnet. Stockholm Exergi ska senast den 22 oktober komma in med kompletteringar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandlingen kommer att ske.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/