KOMMENTAR FRÅN #RÄDDA LÖVSTA TILL ATT EXERGI STÄNGER KOLKRAFTEN I VÄRTAN

Vi förutsåg i vårt tidigare inlägg 4 december att Stockholm Exergi kommer att stänga kolkraften snart i Värtan. De har nu meddelat att det kommer att ske redan till våren 2020. Det är möjligt genom det avtal de skrivit med Ellevio om att rusta upp tre gamla kraftanläggningar. Det har även påskyndats av att kolkraften blivit dyrare på grund av nya skatter.

Tidigare har både staden och Exergi hävdat att nedläggningen av kolkraften varit kopplad till att Lövstaverket byggs. Det är nu uppenbart att så enkelt var det inte. Kanske är det så att de nu ser att det inte kommer att bli så enkelt att få tillstånd att bygga på Lövsta och att det kommer att dra ut på tiden.

Vi tror dock att det är förhastat att tro att projektet med Lövstaverket kommer att bli stoppat nu. Men Exergi är säkert inte nöjda med utvecklingen och vi skulle inte vara förvånade om de, som det professionella energiföretag de är, redan har en diskussion med staden om möjliga alternativ till Lövsta. Tonen i deras meddelande 6 december öppnar för det.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen med intresse.

Styrelsen #Rädda Lövsta

STYRELSEN I #RÄDDA LÖVSTA, DECEMBER 2019

Efter en hektisk vår och sommar, som kulminerade med att vi i juni lämnade våra yttranden till staden och Stockholm Exergi, så har det under den senaste tiden inte hänt mycket. Vi har dock noterat att flera tunga instanser har lämnat in kritiska yttranden, med innehåll som i allt väsentligt stödjer vår uppfattning.

11 juni beslutade Katarina Luhr (MP) på Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka detaljplanen för Lövstaverket under de förutsättningar som Miljöförvaltningen angivit i sitt yttrande. De förutsättningarna stödjer vår uppfattning till en stor del och sammanfaller med många av de punkter Exergi fått kritik för. Allt talar därför för att detaljplanen inte kommer att godkännas innan miljöprövningen är slutförd.

Stockholm Exergi, som ansvarar för att lämna in ansökan om miljötillståndet, angav först att de planerade att lämna in ansökan i slutet av juni. Senare, efter att de mottagit de många kritiska yttrandena, angav de att den skulle lämnas in senast 30 september. Nu står det på deras hemsida att den kommer att lämnas in under hösten.

Samtidigt noterar vi att Stockholm Exergi och Ellevio (Fortums elnätbolag) kommit överens om att rusta upp och modifiera 3 gamla gasturbiner så att de kan drivas med bio-olja. För oss ser det ut som om de inser att utbyggnaden av Lövsta åtminstone kommer att bli försenad och att de behöver tillgång till mer kraft, kanske också för att kunna stänga ner kolkraften i Värtan som planerat. Vi tror dock inte att det här är en långsiktig lösning, så våra ansträngningar att stoppa kraftvärmeverket på Lövsta fortsätter som planerat.

Vi har engagerat Gunilla Högberg Björck att företräda oss som ställt upp som sakägare för #rädda lövsta. Hon kommer att bevaka det som sker i förbindelse med miljörättsprocessen. När Exergi lämnat in sin ansökan kommer domstolen att skicka ut ansökan på remiss till myndigheter och eventuellt vissa föreningar som Naturskyddsföreningen. Det är möjligt att Exergi efter att remissvaren kommit in föreläggs att komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning ytterligare. Först därefter kommer ansökan att kungöras. Då kommer hon att yttra sig över den skriftligt å våra sakägares vägnar. Även andra kan yttra sig. Sedan beslutar domstolen om när förhandling och syn kommer att hållas i målet.

Det kommer med andra ord att dröja ett tag innan det händer något konkret som vi kan ta tag i. Förhandling kommer att hållas tidigast någon gång i vår. Gunilla mailar alla hon fått fullmakt från så snart något händer.

Vi har kommit överens med Gunilla om att det i nuvarande läget inte är lämpligt att jobba aktivt med att dra i media. I dagsläget skulle det kunna leda till att de inte längre är intresserade när något faktiskt händer. Däremot kan kontakter med lokalpolitiker fortfarande vara bra och där kommer vi fortsatt att vara aktiva. Vi måste dock i det här läget tänka långsiktigt och spara på krutet tills det behövs.

Vi återkommer framöver regelbundet med information om läget.

TACK ALLA GENERÖSA BIDRAGSGIVARE!

Vi har nu nått det mål på hundra tusen kronor vi satte upp för att kunna betala vår miljöjurist som kommer att företräda oss i Mark och Miljödomstolen när Exergis miljötillståndsansökan kommer dit nu i höst.

Efter att målet tagits upp i domstolen får vi se hur det utvecklar sig. Är det meningsfullt att fortsätta så är det möjligt att vi senare återkommer och ber om mer bidrag. Vi kommer att löpande hålla er alla informerade om hur det går.

Kom gärna och lyssna på Gunilla Högberg Björck, vår miljöjurist, måndag 23 september klockan 19. Platsen är som tidigare meddelat Skolörtens servicehus (nära Riddersvikshallen och på andra sidan av Lövstavägen vid Åkermyntan).

På måndag den 23 september kl 19 har #Räddalövsta informationsmöte i Skolörtens servicehus. Kom och träffa styrelsen och vår miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Alla boende och föreningar som påverkas av störningar från kraftvärmeverket t.ex. i form av buller (både från anläggningen och transporterna), lukt och försämrad utsikt har rätt att yttra sig över ansökan om miljötillstånd. Ju fler berörda som yttrar sig desto större chans att påverka. 

Anslut er gärna till vårt gemensamma yttrande till miljödomstolen genom att skriva under den fullmakt som ligger på vår hemsida. Fullmakten kommer även att finnas för underskrift vid mötet på måndag.

Anslut er till vår grupptalan mot kraftvärmeverket

I höst kommer Stockholm Exergi att ge in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Redan nu finns möjlighet för berörda fastighetsägare och föreningar i Hässelby med omnejd att ansluta sig till en planerad ”grupptalan” mot planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta. Gruppens talan kommer att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt. Hennes arvode finansieras med de pengar som #Räddalövsta har samlat in. Det kostar alltså ingenting för enskilda personer eller föreningar att ansluta sig till processen. Ju fler som ställer sig bakom grupptalan och ger sitt perspektiv på konsekvenserna, desto större chans att stoppa kraftvärmeverket!

För att ansluta dig till processen behöver du bli medlem i #Räddalövsta. Ansök om medlemskap här (länk).

Du behöver även ge Gunilla Högberg Björck en fullmakt att föra din talan. Fullmakten finner du här (länk). Fullmakten ska undertecknas i två exemplar och skickas i original till:
GBH Miljörätt
Harvvägen 20
744 31 Heby

I sakägarbrevet (länk) kan du läsa mer om Gunilla Högberg Björck och om hur processen går till.

Den 23 september kl 19.00 håller #Räddalövsta ett möte i Skolörtens servicehus (vid Riddersvikshallen) där Gunilla Högberg Björck kommer att berätta mer om hur processen går till. Alla som är intresserade av att veta mer om grupptalan mot Lövstaverket är välkomna.

LÖVSTA BÅTSÄLLSKAP UPPMANAR SINA MEDLEMMAR ATT STÖDJA OSS

Lövsta båtsällskap gick i tisdags ut och uppmanade sina medlemmar att stödja #Rädda Lövsta med en hundring var. Fram till i går kväll, 7 augusti, hade vi fått in över 3000 kronor på den uppmaningen.

Vi närmar oss därmed med stormsteg vårt mål om att få in 100 tusen kronor, vilket vi bedömer ska räcka för att täcka kostnaderna för vår miljörättsjurist i första instans.

Bidra gärna du också på Swish-nr: 1232015725 eller BG-nr 636-7817

Eventuellt överskott lämnar vi till Naturskyddsföreningen.

Information: Vi skickade mail till DN efter deras artikel om varningsskyltar vid Lövsta

Bild från artikeln på DN.se

Dessa två mail skickades till DN tidigare i veckan.

Till: ‘ratta@dn.se’

Missvisande artikel om Lövstabadet DN 27 juli
 
Hej,
Vi har tillskrivit artikelförfattaren av artikeln i DN ”Varning för bad vid Lövstabadet” och påpekat att den som helhet ger en mycket missvisande bild av de verkliga förhållandena.
Vi har noterat att ni har följande policy: ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”
Vi anser att det därför är på sin plats att DN på ett relevant sätt försöker rätta till situationen genom ett klargörande att det inte finns någon varning för att bada vid Lövstabadet. 
Det här är inte enbart en fråga om ett populärt bad, men är en del i ett spel där tjänstemän och antagligen också politiker i Stockholms stad och i deras delägda energibolag Stockholm Exergi försöker påverka möjligheterna för att få tillstånd till att bygga ett stort kraftvärmeverk ovanpå en gammal miljöskandal i Lövsta. I det spelet ligger en populär badplats i vägen för deras intressen.
Hälsningar, Bill Pettersson/#Rädda Lövsta


Till: ‘joakim.lundberg@dn.se’
Med anledning av artikeln ”Varning för bad vid Lövstabadet” som publicerades den 27/7 i DN
Rubriken ”Varning för bad vid Lövstabadet” är mycket missvisande. Det är en varning för markföroreningar vid båtklubben och området mellan båtklubben och Lövstabadet som avses. Det framgår av er egen artikel att bad vid själva badet inte utgör någon risk. 
Det är också olyckligt att läsaren kan missledas att tro att det här med föroreningarna är en nyhet. Det skyltade området har varit farligt i årtionden och Stockholms stad borde tagit sitt ansvar och sanerat området för länge sedan. 
Vi har tidigare varit i kontakt med DN för att få er att belysa vilka risker det kan komma att innebära om bygget av det planerade kraftvärmeverket blir av. Flera experter har uttalat sig om dessa risker, just därför att det kan innebära att gifterna frigörs och påverkar Mälarens vatten. Norrvatten och Järfälla kommun samt Miljöförvaltningen i Stockholm har starkt ifrågasatt att det byggs ett stort kraftvärmeverk just här. Vid ett upprört samrådsmöte i våras framkom även stor oro från boende på Mälaröarna. 
Denna artikel bidrar dessvärre till att ge extra skjuts åt Stockholms Stad att stänga ner en mycket populär badplats för att ge plats åt en anläggning med stor miljöpåverkan i ett vattenskyddsområde. 
Om ni vill ha mer information om vårt arbete för att Rädda Lövsta och vår förening så hittar ni den här: www.raddalovsta.se

Styrelsen för föreningen Rädda Lövsta