TACK ALLA GENERÖSA BIDRAGSGIVARE!

Vi har nu nått det mål på hundra tusen kronor vi satte upp för att kunna betala vår miljöjurist som kommer att företräda oss i Mark och Miljödomstolen när Exergis miljötillståndsansökan kommer dit nu i höst.

Efter att målet tagits upp i domstolen får vi se hur det utvecklar sig. Är det meningsfullt att fortsätta så är det möjligt att vi senare återkommer och ber om mer bidrag. Vi kommer att löpande hålla er alla informerade om hur det går.

Kom gärna och lyssna på Gunilla Högberg Björck, vår miljöjurist, måndag 23 september klockan 19. Platsen är som tidigare meddelat Skolörtens servicehus (nära Riddersvikshallen och på andra sidan av Lövstavägen vid Åkermyntan).

På måndag den 23 september kl 19 har #Räddalövsta informationsmöte i Skolörtens servicehus. Kom och träffa styrelsen och vår miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Alla boende och föreningar som påverkas av störningar från kraftvärmeverket t.ex. i form av buller (både från anläggningen och transporterna), lukt och försämrad utsikt har rätt att yttra sig över ansökan om miljötillstånd. Ju fler berörda som yttrar sig desto större chans att påverka. 

Anslut er gärna till vårt gemensamma yttrande till miljödomstolen genom att skriva under den fullmakt som ligger på vår hemsida. Fullmakten kommer även att finnas för underskrift vid mötet på måndag.

Anslut er till vår grupptalan mot kraftvärmeverket

I höst kommer Stockholm Exergi att ge in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Redan nu finns möjlighet för berörda fastighetsägare och föreningar i Hässelby med omnejd att ansluta sig till en planerad ”grupptalan” mot planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta. Gruppens talan kommer att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt. Hennes arvode finansieras med de pengar som #Räddalövsta har samlat in. Det kostar alltså ingenting för enskilda personer eller föreningar att ansluta sig till processen. Ju fler som ställer sig bakom grupptalan och ger sitt perspektiv på konsekvenserna, desto större chans att stoppa kraftvärmeverket!

För att ansluta dig till processen behöver du bli medlem i #Räddalövsta. Ansök om medlemskap här (länk).

Du behöver även ge Gunilla Högberg Björck en fullmakt att föra din talan. Fullmakten finner du här (länk). Fullmakten ska undertecknas i två exemplar och skickas i original till:
GBH Miljörätt
Harvvägen 20
744 31 Heby

I sakägarbrevet (länk) kan du läsa mer om Gunilla Högberg Björck och om hur processen går till.

Den 23 september kl 19.00 håller #Räddalövsta ett möte i Skolörtens servicehus (vid Riddersvikshallen) där Gunilla Högberg Björck kommer att berätta mer om hur processen går till. Alla som är intresserade av att veta mer om grupptalan mot Lövstaverket är välkomna.

LÖVSTA BÅTSÄLLSKAP UPPMANAR SINA MEDLEMMAR ATT STÖDJA OSS

Lövsta båtsällskap gick i tisdags ut och uppmanade sina medlemmar att stödja #Rädda Lövsta med en hundring var. Fram till i går kväll, 7 augusti, hade vi fått in över 3000 kronor på den uppmaningen.

Vi närmar oss därmed med stormsteg vårt mål om att få in 100 tusen kronor, vilket vi bedömer ska räcka för att täcka kostnaderna för vår miljörättsjurist i första instans.

Bidra gärna du också på Swish-nr: 1232015725 eller BG-nr 636-7817

Eventuellt överskott lämnar vi till Naturskyddsföreningen.

Information: Vi skickade mail till DN efter deras artikel om varningsskyltar vid Lövsta

Bild från artikeln på DN.se

Dessa två mail skickades till DN tidigare i veckan.

Till: ‘ratta@dn.se’

Missvisande artikel om Lövstabadet DN 27 juli
 
Hej,
Vi har tillskrivit artikelförfattaren av artikeln i DN ”Varning för bad vid Lövstabadet” och påpekat att den som helhet ger en mycket missvisande bild av de verkliga förhållandena.
Vi har noterat att ni har följande policy: ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”
Vi anser att det därför är på sin plats att DN på ett relevant sätt försöker rätta till situationen genom ett klargörande att det inte finns någon varning för att bada vid Lövstabadet. 
Det här är inte enbart en fråga om ett populärt bad, men är en del i ett spel där tjänstemän och antagligen också politiker i Stockholms stad och i deras delägda energibolag Stockholm Exergi försöker påverka möjligheterna för att få tillstånd till att bygga ett stort kraftvärmeverk ovanpå en gammal miljöskandal i Lövsta. I det spelet ligger en populär badplats i vägen för deras intressen.
Hälsningar, Bill Pettersson/#Rädda Lövsta


Till: ‘joakim.lundberg@dn.se’
Med anledning av artikeln ”Varning för bad vid Lövstabadet” som publicerades den 27/7 i DN
Rubriken ”Varning för bad vid Lövstabadet” är mycket missvisande. Det är en varning för markföroreningar vid båtklubben och området mellan båtklubben och Lövstabadet som avses. Det framgår av er egen artikel att bad vid själva badet inte utgör någon risk. 
Det är också olyckligt att läsaren kan missledas att tro att det här med föroreningarna är en nyhet. Det skyltade området har varit farligt i årtionden och Stockholms stad borde tagit sitt ansvar och sanerat området för länge sedan. 
Vi har tidigare varit i kontakt med DN för att få er att belysa vilka risker det kan komma att innebära om bygget av det planerade kraftvärmeverket blir av. Flera experter har uttalat sig om dessa risker, just därför att det kan innebära att gifterna frigörs och påverkar Mälarens vatten. Norrvatten och Järfälla kommun samt Miljöförvaltningen i Stockholm har starkt ifrågasatt att det byggs ett stort kraftvärmeverk just här. Vid ett upprört samrådsmöte i våras framkom även stor oro från boende på Mälaröarna. 
Denna artikel bidrar dessvärre till att ge extra skjuts åt Stockholms Stad att stänga ner en mycket populär badplats för att ge plats åt en anläggning med stor miljöpåverkan i ett vattenskyddsområde. 
Om ni vill ha mer information om vårt arbete för att Rädda Lövsta och vår förening så hittar ni den här: www.raddalovsta.se

Styrelsen för föreningen Rädda Lövsta

UTTALANDE FRÅN #RÄDDALÖVSTAS STYRELSE

Efter de senaste dagarnas något turbulenta diskussioner på FB i Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb känner vi i styrelsen för föreningen #RäddaLövsta att vi vill redogöra för hur vi resonerar.

FB gruppen Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb är inte föreningen #RäddaLövstas grupp även om gruppens syfte överensstämmer med föreningens, nämligen att förhindra att ett kraftvärmeverk byggs i Lövsta. Flera av administratörerna ingår också i #RäddaLövstas styrelse. 

Det föreslagna byggandet av ett kraftvärmeverk i Lövsta med konsekvenser för naturen, miljö, nedläggning av bad, båtklubb och konsekvenser för övriga föreningar och medborgare väcker starka känslor hos oss alla.

Tanken på att ett strikt ekonomisk lönsamhetstänkande skulle göra att just Lövsta väljs trots allt som talar emot detta miljömässigt är mycket upprörande, och vi, föreningen #RäddaLövsta kommer göra allt vi kan för att stoppa detta.

Vi tror dock på att en saklig argumentation och debatt förd utifrån fakta är det bästa sättet att åstadkomma detta. Vi tänker att en öppen transparent dialog där alla kan vara med och föra fram sin åsikt har ett stort värde, och kommer bidra till att vi tillsammans blir starkare i vår argumentation mot kraftvärmeverket.

Vi önskar därför inte att ha slutna grupper, då vi tror att detta motverkar vårt syfte. Vi blir starkare tillsammans ju fler vi blir som vill arbeta för att bevara Lövsta som den gröna oas det är idag.

Vi har noterat att önskemål har kommit att administratörerna skulle utesluta Stockholm Exergis kommunikatör från medlemskap i FB-gruppen gruppen Bevara Lövstabadet. Vi delar inte den uppfattningen men utgår från att den som söker inträde där delar och är lojal med gruppens syfte. Vi hoppas också att alla som är med där i gruppen delar vår uppfattning att det är viktigt att hålla en trevlig ton i debatten och respekterar att andra tänker olika. Vi tänker också att hans inhopp i gruppen faktiskt istället har bidragit till att stärka gruppens vilja till att fortsätta kampen mot kraftvärmeverket, då inga nya uppgifter framkommit som talar för Lövsta som den lämpligaste lokaliseringen för kraftvärmeverket. Det som framförts från hans sida har snarare varit dåligt underbyggd propaganda.

LÄNSSTYRELSEN OCH MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN KRÄVER YTTERLIGARE UTREDNING. ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND FÖRSENAS NU MED TRE MÅNADER

Vi har nu tagit del av yttranden från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden/ Miljöförvaltningen, som båda kräver en lång rad kompletteringar till det som presenterades i samrådsunderlaget. Bland annat skriver de att alternativ till Lövsta måste utredas och redovisas, att riskerna för att föroreningar kommer ut i Mälaren måste utredas bättre, med mera. Länkar till de båda dokumenten finns nedan.

Nytt preliminärt datum för när Exergi lämnar sin ansökan till mark- och miljödomstolen är nu den 30 september 2019.