VAD VILL VI

Det började med att Lotta, som nu är med i styrelsen, kom hem och berättade för sina barn att Lövstabadet skulle försvinna när Stockholms Stad och Fortum bygger en ny kraftvärmeanläggning på Lövsta. De var mycket upprörda och ledsna. Lotta tog då initiativet till Facebook-gruppen: ”Bevara Lövstabadet och Lövsta båtklubb”.

Facebook-gruppen fick snabbt mer är tusen följare och när vi utväxlade information och fakta där förstod vi snart att det här var något mycket större än ett bad och en båtklubb. Marie, nu ordförande i föreningen, tog då kontakt med några av oss som varit aktiva på FB-gruppen och föreslog att vi skulle träffas. Resultatet blev att vi bildade den här ideella föreningen.

Lövsta är en olämplig plats
Vi är övertygade om att Lövsta är en mycket olämplig plats för att bygga det här kraftvärmeverket och vill försöka göra något åt det. Det finns en lång rad konkreta skäl till att vi anser det och vi har börjat med att samla på oss fakta för att senare kunna använda det i vårt arbete för att påverka våra politiker, myndigheter och andra intressenter.

Vi kommer också uppmuntra alla som kan bli berörda att sätta sig in i vad den här utbyggnaden innebär genom att hela tiden sprida information, på den här sajten och på annat sätt, och på så sätt skapa opinion för vår sak.

Det blir stort – mycket stort
Staden och Fortum (nu med det gemensamma kraft och värmebolaget Stockholm Exergi AB) har inget intresse av att vi ska få veta hur stort det här kan bli och hur det kommer att påverka vår lokala miljö. Enligt deras planer kommer det i första fasen bli mer än dubbelt så stort som nuvarande Hässelbyverket. Men sedan pratar de om en ytterligare utbyggnad på Lövsta några år senare.

Det nya Lövstaverket ska eldas med sopor som importeras från huvudsakligen Norge och Storbritannien. Det är sopor som sorterats för att brinna bättre och de har paketerats i balar för att lättare kunna transporteras. Exergi framhåller att Stockholm därmed bidrar till klimatet, men det är nog inte hela sanningen om varför de väljer sopor. Det är snarare att det är extremt lönsamt.

Betydande miljöpåverkan
Stockholm Exergi skriver själva i sitt underlag för det nya verket: ”Verksamheten är av sådan art att den alltid medför betydande miljöpåverkan”.

Det ska byggas en hamn dit ett stort antal fartyg ska lämna sop-balar. Hamnen blir i direkt anslutning till ett av Mälarens mest förorenade områden enligt Länsstyrelsen.

Det kommer att bli utsläpp till luften även om den allra modernaste tekniken för rening används, bl.a. dikväveoxid (s.k. lustgas) som är en kraftfull växthusgas och även kan vara farlig för hälsan.

Sopförbränningen resulterar i stora mängder aska (15-20% av bränslet) som är miljöfarligt avfall och som ska transporteras bort med stora lastbilar på Lövstavägen.

Staden offrar vår miljö
För att Stockholms Stad ska få mer fjärrvärme och el och Stockholm Exergi ska få tjäna mycket pengar så offras miljön och naturen här. Bland annat kommer förslaget med ett naturreservat i Kyrkhamn inte att kunna genomföras som planerat. Det finns absolut ingenting positivt med Lövstaverket för oss som bor i Hässelby Villastad eller våra närmaste omgivningar (läs Järfälla).

Vi behöver er – anmäl er som medlem
Vi uppmanar alla er som blir berörda av att Lövsta riskerar att byggas ut med ett stort kraftvärmeverk att anmäla sig som medlemmar i vår förening. Den enda skyldighet du har som medlem är att du står upp för ändamålet för vår förening:

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samla in och sammanställa fakta om det föreslagna kraftvärmeverket och dess omgivningar och presentera det för berörda myndigheter, med syftet att påverka deras beslut i tillståndsprocessen.

Klicka här för att bli medlem i vår förening