Huvudförhandling om miljötillstånd Lövstaverket

Den 19-22 september är det huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen gällande miljötillstånd för det planerade kraftvärmeverket i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten och äger rum på Eatery Gärdet, Konferenslokal Havet, Tegeluddsvägen 100. Lokalen rymmer 150 personer.

Ni som har gett vår jurist Gunilla Högberg Björck en fullmakt behöver inte delta själva. Dock är det bra om så många som möjligt kan vara med, särskilt den sista dagen för att visa att frågan är viktig för många parter.

Den 19 september kl. 14-16 kommer domstolen att göra syn på platsen. Räddalövsta har skapat ett särskilt evenemang för detta.

Om miljötillstånd beviljas kommer Lövstabadet och båtklubben att försvinna. Över strandpromenaden kommer det att gå ett stort transportband. Kraftvärmeverket och hamnen kommer att dominera landskapsbilden och riskerar även att förorena dricksvattnet för hela Stockholm.

Här hittar ni förhandlingsplanen:
https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/09/Nacka-TR-M-1167-20-Aktbil-219-forhandlingsordning-1.pdf


Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/3INUhw0je