Kallelse till förhandling i Mark-, miljödomstolen, Nacka, har nu skickats ut. Förhandlingen är planerad till fyra dagar med start den 19/9.

Ni som givit vår anlitade jurist, Gunilla Högberg Björck, fullmakt att föra er talan, behöver inte delta men det är bra om så många som möjligt kan vara på plats i Nacka för att visa domstolen det stora intresset i frågan. Gunilla bedömer att det är viktigast under första och sista förhandlingsdagen.

En sk ”syn” kommer också att genomföras på platsen för det planerade kvv, i Lövsta. När det blir, får vi information om när det närmar sig. Även då kan det vara bra om många är i området för att visa intresse.