Den 22/11 hade representanter från styrelsen i Rädda Lövsta och representanter ur expertgrupperna möte med oppositionsborgarrådet Emilia Bjurggren, S

På mötet framförde RäddaLövsta och experterna sina synpunkter och argument för varför Lövsta är en illa vald plats för att bygga ett nytt kraftvärmeverk på. 

Även om hon lyssnade noga och tog anteckningar var hon trots allt mycket tydlig med att staden ser det som viktigt och vill ha KVV just i Lövsta. 


Om du vill veta mer om vad som lyftes vid mötet så finner du presentationen från RäddaLövsta här