Om Föreningen

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samla in och sammanställa fakta om det föreslagna kraftvärmeverket och dess omgivningar och presentera det för berörda myndigheter, med syftet att påverka deras beslut i tillståndsprocessen.

Föreningen är öppen för alla fysiska personer som delar föreningens ändamål. Medlem är den som har erlagt fastställd medlemsavgift*), samt godkänt att föreningen registrerar medlemmens personuppgifter i föreningens medlemsförteckning.

Allt arbete inom föreningen sker ideellt, d.v.s. ingen får betalt, men det kan senare bli aktuellt att ta in externa betalda resurser för att till exempel företräda oss i miljödomstol.

*) För 2019 har föreningen beslutat att inte ta ut någon avgift. Därefter kommer medlemmarna besluta om eventuell avgift eller om man alternativt enbart ska ta in frivilliga bidrag.