Stockholm Exergis komplettering av överklagandet till Mark och miljööverdomstolen (MÖD)

Stockholm Exergi har nu lämnat in en komplettering av överklagandet till Mark och miljööverdomstolen (MÖD).MÖD ska nu ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas (om målet ska tas upp till prövning). Vår miljöjurist bedömer att det är stor risk att målet kommer att prövas även i MÖD. I så fall kommer vi förstås att yttra oss igen.