Bli medlem

Vi vill att du ska gå med i vår ideella förening för att stödja vårt arbete i att få politiker, myndigheter och andra att förstå att ett stort kraftvärmeverk kommer att bli ett stort ingrepp i vår lokala miljö.

Medlemsvillkor
Du ska som medlem ska vara lojal med föreningens intressen.

Det finns också i stadgarna att vi kan ta ut en medlemsavgift. För 2019 har det konstituerande årsmötet beslutat att det inte ska vara någon medlemsavgift. Om vi senare skulle behöva ta in pengar för att till exempel kunna genomföra aktioner, så kommer det att beslutas i ett medlemsmöte som utlyses enligt reglerna i stadgarna. Det kan också bli så att vi istället ber om frivilliga bidrag.

OBS! En eventuell framtida medlemsavgift kommer inte att införas utan att du blivit informerad om det på förhand.

Vad får du som medlem

Du blir del av en grupp som brinner för att vårt område ska förbli ett bra ställe att bo, med tyst och fin natur och plats för rekreation. Vi kommer löpande hålla dig informerad om vad som händer i förbindelse med kraftvärmeverket på vår hemsida och i sociala medier. Du kan välja om du passivt vill stödja oss, eller om du mer aktivt vill bidra. Om du vill ta en mer aktiv roll, ta kontakt med oss i styrelsen och berätta kort vad du tror att du kan bidra med.

Fyll i formuläret nedan för att bli medlem i vår förening.