Kommande årsmöte för medlemmar i föreningen #Rädda Lövsta

Föreningen kommer den 24:e mars 19:00 att hålla digitalt årsmöte där vi även får höra vår jurist Gunilla Högberg Björck berätta om den pågående processen i mark- och miljödomstolen.

Alla medlemmar i föreningen får en anmälningslänk ett par veckor före mötet via e-post. Ni som ännu inte är medlemmar och vill delta på mötet har fortfarande chansen genom att bli medlem i föreningen via hemsidan senast den 9:e mars. Utskick av anmälningslänken sker den 10:e mars. 

Medlem blir man enkelt på hemsidan: https://raddalovsta.se/bli-medlem/