Yttranden till Mark- och miljödomstolen

Nu har yttranden till Mark- och miljödomstolen inkommit. Många av dessa är starkt kritiska och ställer krav på ytterligare utredningar. Bland annat Naturvårdsverket anser att lokaliseringsfrågan inte är tillräckligt utredd. Flera instanser kräver också ytterligare utredning av vattenskyddsfrågan. Du hittar även Stockholm Exergis ansökan.

Här kan ni läsa Rädda Lövstas senaste yttrande med bilaga från maj 2022.

Här kan ni läsa Rädda Lövstas yttrande från mars 2021 med bilagor.

Exergis ansökan och yttranden från t.ex. MSB och Länstyrelsen.