Ytterligare finansiering behövs för att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen

Stort tack till alla er som redan skänkt pengar!  

Vi är nu inne i en riktigt viktig del av processen för om Lövstabadet försvinner till förmån för ett nytt kraftvärmeverk eller inte. 

Som ni vet skulle ett kraftvärmeverk i Lövsta få en stor negativ inverkan på miljön, inte bara i Hässelby utan också i andra närområden och med ökade risker för vårt dricksvatten, Mälaren och ökade utsläpp, som följd. 

Tack vare den senaste tidens donationer lämnar vi nu i slutet på maj in ännu ett yttrande, och i höst väntas beslut i Mark- och miljödomstolen, om Stockholm Exergis sökta tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet i ett vattenskyddsområde.

På grund av den stora mängden yttranden och kompletteringar har ärendet blivit mera omfattande än vi först bedömde: Vi behöver därför ytterligare finansiering att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen. 

Om tillräckligt många av oss bidrar med 100kr kan vi driva ärendet med full kraft genom domstolsförhandlingarna: 100kr! 

Vad är Lövstabadet, närmiljön och dricksvattnet värt för dig? 

Att vara medlem i RäddaLövsta är gratis: Alla i styrelsen jobbar helt ideellt, liksom alla de experter, som assisterar oss- och vår jurist, och alla ni andra som på olika sätt bidragit med er tid.

Om du kan och vill skänka 100kr (eller mer) swisha gärna på nr: 123 201 57 25

alternativt via bankgiro: 636-7817 

Stort tack för din hjälp!

Styrelsen för RäddaLövsta