Vill du veta mer om Lövsta

Nu kan du läsa information som vi har sammanställt från olika källor och som är relaterat till Lövstaprojektet. Vi har lagt upp informationen under separata rubriker, som Bränslet, Transporter och Vattenskydd.

Du hittar det under Mer om Lövsta på hemsidan!