Mer om lövsta

Här kan du läsa information som vi har sammanställt från olika källor och som är relaterat till Lövstaprojektet. Vi har lagt upp informationen under separata rubriker, som Bränslet, Transporter och Vattenskydd. Vi planerar att efter hand lägga in fler rubriker.