Vet du att Lövstaverket medför att vi får utsläppen som annars skulle ha stannat i Storbritannien, m.fl. länder!

  • Genom Stockholm Exergis beräkningsformel så får Lövstaverket tillgodoräkna sig de minskade utsläppen i länderna soporna kommer från (de kan då hävda att Lövsta inte släpper ut något)
  • Det gör att vi får ta emot utsläppen av inte bara CO2 men också miljö- och hälsofarliga utsläpp som lustgas, ammoniak, dioxiner, furaner och hexaklorobensen, mm