Politikerbrev

Rädda lövsta skickade i September ett antal frågor till politikerna i Stockholms stadshus du hittar de frågorna och svaren längre ner på denna sida.

Nu har föreningen även skickat kommentarer på politikernas tidigare svar till respektive parti du kan läsa dessa på respektive länk nedan.

Skickat 2021-01-24:

Till Centerpartiet

Till Kristdemokraterna

Till Liberalerna

Till Miljöpartiet

Till Moderaterna

Till Socialdemokraterna

Till Vänsterpartiet

Ursprungliga frågor till politiker i Stockholm:

1. Tycker du att det är försvarbart att, i samband med marksanering och anläggande, samt under fortsatt drift av Lövstaverket, riskera Mälarens vattenkvalité och dricksvattentäkt?

2. Att tunga instanser som bland annat Länsstyrelsen, Norrvatten, Naturskyddsföreningen, Järfälla kommun och boende i området är starkt kritiska, får det dig att överväga dina ståndpunkter kring bygget?

3. Anser du att det är miljömässigt hållbart att importera och elda sopor, samtidigt som målet är att minska mängden sopor globalt, då de i större utsträckning än nu ska återvinnas?

4. Hur ser du på det faktum att såväl fartygstrafiken som lastbilstrafiken kommer att öka markant i området? Dessutom med miljöfarlig aska som restprodukt.

5. Är det försvarbart att deponera miljöfarlig aska, som vi i så fall skulle ge upphov till, till andra länder?

6. Hur ser du på att ett intrång har gjorts på det tilltänkta naturreservatet i Kyrkhamn?

7. Hur ser du på att planområdet där de nuvarande deponierna ligger, läggs utanför ansvaret och därmed kan fortsätta läcka avfall, gifter i Mälaren?

8. Hur ställer du dig till att det populära Lövstabadet med kringliggande natur, båtklubb och rekreationsområde försvinner i och med bygget? Och att ingen realistisk ersättningsplats har presenterats än?

9. Vilka alternativa platser har du lyft som alternativ placering av kraftvärmeverket? Och vad fick dig att i så fall ändå förespråka Lövsta som det bästa alternativet?

Ni kan läsa frågorna och de fullständiga svaren via denna länk. Frågor till politiker med svar