Stockholm Exergis kompletterande handlingar nu publicerats

Stockholm Exergis kompletterande handlingar till mark- och miljödomstolen har nu publicerats. De finns att läsa här: https://raddalovsta.se/stockholm-exergis-kompletteringar-till-mark-och-miljodomstolen/

Föreningen #RaddaLovsta fortsätter arbetet i samarbete med anlitad jurist. Vi lyfter framförallt riskerna för dricksvattnet, risker med ökade utsläpp, buller i samband med fartygs-, och lastbilstransporter.