KOMMENTAR FRÅN #RÄDDA LÖVSTA TILL ATT EXERGI STÄNGER KOLKRAFTEN I VÄRTAN

Vi förutsåg i vårt tidigare inlägg 4 december att Stockholm Exergi kommer att stänga kolkraften snart i Värtan. De har nu meddelat att det kommer att ske redan till våren 2020. Det är möjligt genom det avtal de skrivit med Ellevio om att rusta upp tre gamla kraftanläggningar. Det har även påskyndats av att kolkraften blivit dyrare på grund av nya skatter.

Tidigare har både staden och Exergi hävdat att nedläggningen av kolkraften varit kopplad till att Lövstaverket byggs. Det är nu uppenbart att så enkelt var det inte. Kanske är det så att de nu ser att det inte kommer att bli så enkelt att få tillstånd att bygga på Lövsta och att det kommer att dra ut på tiden.

Vi tror dock att det är förhastat att tro att projektet med Lövstaverket kommer att bli stoppat nu. Men Exergi är säkert inte nöjda med utvecklingen och vi skulle inte vara förvånade om de, som det professionella energiföretag de är, redan har en diskussion med staden om möjliga alternativ till Lövsta. Tonen i deras meddelande 6 december öppnar för det.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen med intresse.

Styrelsen #Rädda Lövsta