God Jul och Gott Nytt År!

Vi i styrelsen för RäddaLövsta vill tacka alla medlemmar för det stora engagemanget under året i vår gemensamma strävan att rädda Lövsta från det planerade kraftvärmeverket.

Någon ansökan för kraftvärmeverket har ännu inte lämnats in. Exergi skriver nu på sin hemsida att ”Ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen under vintern 2019/2020”.

Vi bevakar detta och arbetet med att få behålla Lövsta som det är fortsätter under 2020.

Nu önskar vi i styrelsen alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!