UTTALANDE FRÅN #RÄDDALÖVSTAS STYRELSE

Efter de senaste dagarnas något turbulenta diskussioner på FB i Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb känner vi i styrelsen för föreningen #RäddaLövsta att vi vill redogöra för hur vi resonerar.

FB gruppen Bevara Lövstabadet och Lövsta Båtklubb är inte föreningen #RäddaLövstas grupp även om gruppens syfte överensstämmer med föreningens, nämligen att förhindra att ett kraftvärmeverk byggs i Lövsta. Flera av administratörerna ingår också i #RäddaLövstas styrelse. 

Det föreslagna byggandet av ett kraftvärmeverk i Lövsta med konsekvenser för naturen, miljö, nedläggning av bad, båtklubb och konsekvenser för övriga föreningar och medborgare väcker starka känslor hos oss alla.

Tanken på att ett strikt ekonomisk lönsamhetstänkande skulle göra att just Lövsta väljs trots allt som talar emot detta miljömässigt är mycket upprörande, och vi, föreningen #RäddaLövsta kommer göra allt vi kan för att stoppa detta.

Vi tror dock på att en saklig argumentation och debatt förd utifrån fakta är det bästa sättet att åstadkomma detta. Vi tänker att en öppen transparent dialog där alla kan vara med och föra fram sin åsikt har ett stort värde, och kommer bidra till att vi tillsammans blir starkare i vår argumentation mot kraftvärmeverket.

Vi önskar därför inte att ha slutna grupper, då vi tror att detta motverkar vårt syfte. Vi blir starkare tillsammans ju fler vi blir som vill arbeta för att bevara Lövsta som den gröna oas det är idag.

Vi har noterat att önskemål har kommit att administratörerna skulle utesluta Stockholm Exergis kommunikatör från medlemskap i FB-gruppen gruppen Bevara Lövstabadet. Vi delar inte den uppfattningen men utgår från att den som söker inträde där delar och är lojal med gruppens syfte. Vi hoppas också att alla som är med där i gruppen delar vår uppfattning att det är viktigt att hålla en trevlig ton i debatten och respekterar att andra tänker olika. Vi tänker också att hans inhopp i gruppen faktiskt istället har bidragit till att stärka gruppens vilja till att fortsätta kampen mot kraftvärmeverket, då inga nya uppgifter framkommit som talar för Lövsta som den lämpligaste lokaliseringen för kraftvärmeverket. Det som framförts från hans sida har snarare varit dåligt underbyggd propaganda.