LÄNSSTYRELSEN OCH MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN KRÄVER YTTERLIGARE UTREDNING. ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND FÖRSENAS NU MED TRE MÅNADER

Vi har nu tagit del av yttranden från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden/ Miljöförvaltningen, som båda kräver en lång rad kompletteringar till det som presenterades i samrådsunderlaget. Bland annat skriver de att alternativ till Lövsta måste utredas och redovisas, att riskerna för att föroreningar kommer ut i Mälaren måste utredas bättre, med mera. Länkar till de båda dokumenten finns nedan.

Nytt preliminärt datum för när Exergi lämnar sin ansökan till mark- och miljödomstolen är nu den 30 september 2019.