Hej alla som vill #räddalövsta!

Efter att samrådsunderlaget angående Kraftvärmeverket i Lövsta nu blivit offentligt har många här i gruppen reagerat och frågor har också kommit vad föreningen gör i frågan. Därför vill jag nu lite kortfattat berätta hur vi agerar och resonerar för att på bästa sätt försöka Rädda Lövsta.

Vi har med avsikt hållit en ganska låg profil fram tills att samrådsunderlaget nu offentliggjorts. Detta innebär INTE att vi suttit overksamma. En hel del arbete har gjorts och förberetts till att processen nu startar på allvar, även om vi inte kommunicerar allt.

Vi har haft möte med Anders Tranberg ordförande i Naturskyddsföreningen Stockholm för diskussion kring hur vi bäst kan (sam)arbeta framöver.

Vi har även tagit kontakt med en mycket duktig miljörättsjurist som vi träffar för ett första möte via skype i nästa vecka. Detta då vi räknar med att om detta projekt skall nå framgång kommer vi sannolikt behöva överklaga frågan i domstol. Vi har också haft en del kontakt med media, vilket vi hoppas och tror ni kommer märka inom kort. Inför samrådet håller vi nu på att sätta oss in i alla 800 sidorna och kommer naturligvis att framföra våra synpunkter på både detaljplanen och miljötillståndet. Vi kommer också ta fram en skrivelse som de av er (många hoppas vi)som själva vill framföra synpunkter, men inte riktigt vet hur, kan använda som mall.

Nu behöver vi Ditt stöd. Anmäl dig som medlem på www.raddalovsta.se. Där finns flyers att skriva ut för att sprida på olika sätt. Det finns också info om kraftvärmeverket att läsa. Prata med och engagera dina grannar och bekanta. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något!

Marie Granberg
Ordförande