Sveriges Radio Kaliber: Det oskyddade dricksvattnet

Det är närmare 2 miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Intressant att lyssna på då det såklart finns risker med alla typer av industrier runt vårt dricksvatten som t.ex. kraftvärmeverk på förgiftad mark precis intill Mälaren och transporter med båt till detta.

Lyssna på del 1 och 2 Kalibers granskning av bristerna i skyddet av vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet här eller i en app där podcasts finns.

Läs mer om granskningen här:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=7183542

I Sverige är vi vana att ha rent dricksvatten i kranen. Som vi dricker, lagar mat med, tvättar i, duschar i och spolar toaletten med. Vi gör av med runt 150 liter vatten var i genomsnitt per dag.

Del 1

Del 2