SVT: Miljönämnden kräver svar om koleldningens avveckling i Värtaverket

Politikerna i Stockholms stad är oroliga över att Stockholms Exergi inte kommer fasa ut kolanvändningeni Värtaverket till 2022 enligt de mål som satts upp. Uppgifterna om att målet kanske inte kan nås framkommer i en rapport till Mark- och miljödomstolen. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kräver nu en förklaring av Exergi.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/miljonamnden-kraver-svar-om-koleldningens-avveckling-i-vartaverket?cmpid=del%3Afb%3A20190314%3Amiljonamnden-kraver-svar-om-koleldningens-avveckling-i-vartaverket%3Anyh%3Alp