Lövsta blir inte fossilfritt!

Bild från bildtjänst “RDF Pre-Pack”

Avfallsbaserat bränsle (Sopor) är inte fossilfritt. En stor del av bränslet består av plast vilket kommer från fossil råvara. Det är dessutom brist på sopor från förbränning och med ökande sopsortering blir den bristen bara större. När man bränner sopor så blir det stora mängder av aska och slagg som måste transporteras bort med lastbilståg på Lövstavägen (tio till tjugo 50-tonsbilar per dag). Speciellt askan är ett stort problem och den måste kaplas in ungefär som kärnavfall och slutförvaras i speciella deponier.