Vi blev inviterade till Stockholm Exergi i Värtan

Vår ordförande Marie Granberg och Bill Pettersson togs emot av Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström med två kollegor, inklusive VD-rådgivaren Leif Evaldsson, den 5 mars vid deras huvudkontor vid Värtan. Exergi var väl förberedda till mötet och var uppenbarligen väl informerade om vår förenings existens. Vi fick en genomgång av hur de ser på projektet och fick en hel del detaljer. Bland annat så bekräftar de att den högsta byggnaden, pannhuset, kommer att bli cirka 65 meter högt och med en skorsten på max 120 meter. Vi framförde en del av våra synpunkter på den tilltänkta utbyggnaden av Lövsta och talade om att vi inte kan se någonting positivt för oss i Hässelby Villastad med omnejd med den här lokaliseringen av ett nytt stort kraftvärmeverk. Efter presentationen så fick vi visning av det nya kraftvärmeverket KVV8 i Värtan.