Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vår jurist Gunilla Högberg Björck har varit i kontakt med domstolen, för att ta reda på mer information.

Domstolen har i ett första skede skickat ut delgivning till en rad myndigheter för att dessa ska få möjlighet att yttra sig.

När yttrandena ska vara inne är ännu oklart, då myndigheterna har möjlighet att begära anstånd. Så här långt, vet vi att anstånd har beviljats för länsstyrelsen till 23 maj.

När yttrandena kommit in skall de sammanställas och föredras för domstolen. Då kommer även vi få möjlighet att yttra oss. Då domstolen har sommarstängt under juli- augusti är tidplan oklar, det känns tveksamt om vi hinner yttra oss före sommaren, och ev förhandling blir isf senare under hösten.

Vi återkommer med mer info, så snart vi vet mer.