Presentation från mötet med miljöborgarrådet

Den 20:e januari hade styrelsen för RäddaLövsta med förstärkning av Brita från expertgruppen vattengruppen, möte med Sth miljöborgarråd, Åsa Lindhagen.

Vi lyfte vikten av Mälaren som dricksvattentäkt, vikten av det planerade naturreservatet, Lövstabadet och tryckte självklart på alla de risker som vi ser med föreslagen lokalisering av Lövsta kraftvärmeverk.

Här kan ni se den presentation Rädda Lövsta visade under mötet.