Viktigt beslut räddar dricksvattnet för Stockholms invånare

I dag har Mark- och miljödomstolen slagit fast att energibolaget Stockholm Exergi inte får tillstånd att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk vid Lövsta, Hässelby Villastad, i nordvästra Stockholm. Byggnationen anses utgöra en allt för stor risk då den kan slå ut Stockholms enda vattentäkt som förser kommunens invånare med dricksvatten.

Den tilltänkta platsen är i dag kraftigt kontaminerad av starka miljögifter från tidigare avfallsanläggning. Området anses vara ett av Sveriges mest förorenade då tungmetaller och andra kemikalier ligger gömda vid strandkanten invid Mälaren. För att stora fartyg med importerade sopor (RDF) ska kunna lägga till vid det planerade kraftvärmeverket måste enorma mängder bottensediment forslas bort. En samlad expertis hävdar att detta riskerar att sprida hälsovådliga miljögifter till Stockholms enda vattentäkt, några hundratals meter ifrån det planerade arbetet.

”Det är glädjens dag idag. Vi har kämpat i många år för att stoppa detta monsterbygge som riskerar dricksvattnet för 2 miljoner människor och dessutom är tänkt att ligga bara några hundra meter från närmaste bostadsområde. Därför känns det extra bra att domstolen lyssnat på ledande experter inom området”, säger Marie Granberg, ordförande i föreningen Rädda Lövsta.

Marken kan inte användas till bostadsbebyggelse på grund av de höga halterna av miljögifter. Deponierna breder ut sig längs stranden under vattenytan och långt ut i Mälaren ned till flera meters djup. 

”Jag hoppas att Stockholm Exergi tar sitt förnuft tillfånga och inte går vidare med en överklagan. Det finns andra lämpligare platser för ett nytt kraftvärmeverk. Att bygga där det är som allra mest förorenat i Sverige och ta risken att slå ut Stockholms enda vattentäkt känns inte seriöst”, avslutar Marie Granberg.