Lästips: Import av avfall en lönsam affär för energibolagen

Här kommer lite sommarläsning om importen av sopor (RDF) till Sverige och varför det inte är långsiktigt hållbart att bränna importerade sopor.

“Till skillnad från fossila bränslen, kostar det inte att köpa in soporna som bränsle. Landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. Omkring 400 kronor per ton. Kraftvärmeverken fick cirka 800 miljoner kronor under 2015 för att elda upp andra länders sopor. Dessutom får kraftvärmeverken betalt i andra änden av fastighetsägarna, när de genom avfallsförbränningen producerar el och värme. Ingen dålig affärsidé.”

Läs hela artikeln här: https://byggteknikforlaget.se/import-av-sopor-fran-europa-till-vilken-miljonytta-for-samhallssektorn/