Aktuellt från #RäddaLövsta

I förra veckan hade styrelsen sista styrelsemötet före semestern. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att förbereda vår strategi inför kommande förhandling i Mark- och Miljödomstolen. En första inledande remissrunda har nu avslutats, där flera tunga instanser har begärt kompletteringar av exergis ansökan. Du kan läsa dessa svar på vår hemsida.Stockholm exergi har begärt och fått uppskov för att komma in med kompletteringar till den 15 oktober. Detta innebär att tidigast i slutet på året kan ärendet behandlas av domstolen. Detta innebär också att vi behöver anpassa vår timing i vårt påverkansarbete till den nya tidplanen. 

Då vi pga pandemin var tvungna att skjuta upp vårt årsmöte och det ännu inte finns någon ny info kring när fysiska möten åter kan hållas väljer vi nu att ha ett digitalt årsmöte. 

Save the date:  Onsdag 26/8 kl 19. Mer info och inbjudan kommer efter sommaren.  

En fin sommar önskar vi er alla! Styrelsen för #RäddaLövsta