Uppdatering 5/5-2020

5/5 hade styrelsen i Rädda Lövsta digitalt möte. Vår jurist Gunilla Högberg Björck var med en del av mötet och informerade oss om läget. Mark- och miljödomstolen har inte kunnat ge något datum när det blir dags för henne att lämna in yttrande å sakägarnas vägnar. Gunilla tror att det tidigast kommer att ske i oktober/november. Både den rådande pandemin och ärendets storlek gör det svårt att tidsplanera men i dagsläget räknar vi med en långdragen process.

Vi har kontakt med flera experter som kommer att bidra med sina kunskaper och vi fortsätter söka efter fler, bl a med hjälp av de kontakter vi redan har. Vi jobbar också vidare med att kontakta politiker. 

Inom den närmaste tiden kommer det läggas ut fler handlingar på hemsidan att ta del av för de som är intresserade. Det går alltid kontakta oss via hemsidan. Länk finns i menyn.

Ta hand om dig och varandra!

Styrelsen Rädda Lövsta