ÅRSMÖTE UPPSKJUTET

Med anledning av den pågående Corona pandemin har styrelsen för RäddaLövsta beslutat att skjuta upp årsmötet. Enligt stadgarna ska mötet hållas senast sista mars. 

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket gör att vi inte har möjlighet att sätta ett nytt datum för årsmötet då vi är avrådda att hålla större sammankomster och förbud råder för fler än 500 människor i samma lokal. Vi arbetar nu med att undersöka möjligheten att eventuellt ha ett digitalt möte istället och återkommer så snart som möjligt med besked.

Tills vidare fortsätter nu sittande styrelse sitt arbete. 

Vi hoppas på förståelse för detta beslut och på fortsatt förtroende fram tills årsmötet. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för #RäddaLövsta