Länk till sakägarbrev och fullmakt

Då vi får flera frågor om länkar till fullmakt och sakägarbrev finns de nu även under dokument här på hemsidan.

https://raddalovsta.se/lankar/fullmakt-och-sakagarbrev/