På måndag den 23 september kl 19 har #Räddalövsta informationsmöte i Skolörtens servicehus. Kom och träffa styrelsen och vår miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Alla boende och föreningar som påverkas av störningar från kraftvärmeverket t.ex. i form av buller (både från anläggningen och transporterna), lukt och försämrad utsikt har rätt att yttra sig över ansökan om miljötillstånd. Ju fler berörda som yttrar sig desto större chans att påverka. 

Anslut er gärna till vårt gemensamma yttrande till miljödomstolen genom att skriva under den fullmakt som ligger på vår hemsida. Fullmakten kommer även att finnas för underskrift vid mötet på måndag.