Anslut er till vår grupptalan mot kraftvärmeverket

I höst kommer Stockholm Exergi att ge in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Redan nu finns möjlighet för berörda fastighetsägare och föreningar i Hässelby med omnejd att ansluta sig till en planerad ”grupptalan” mot planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta. Gruppens talan kommer att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt. Hennes arvode finansieras med de pengar som #Räddalövsta har samlat in. Det kostar alltså ingenting för enskilda personer eller föreningar att ansluta sig till processen. Ju fler som ställer sig bakom grupptalan och ger sitt perspektiv på konsekvenserna, desto större chans att stoppa kraftvärmeverket!

För att ansluta dig till processen behöver du bli medlem i #Räddalövsta. Ansök om medlemskap här (länk).

Du behöver även ge Gunilla Högberg Björck en fullmakt att föra din talan. Fullmakten finner du här (länk). Fullmakten ska undertecknas i två exemplar och skickas i original till:
GBH Miljörätt
Harvvägen 20
744 31 Heby

I sakägarbrevet (länk) kan du läsa mer om Gunilla Högberg Björck och om hur processen går till.

Den 23 september kl 19.00 håller #Räddalövsta ett möte i Skolörtens servicehus (vid Riddersvikshallen) där Gunilla Högberg Björck kommer att berätta mer om hur processen går till. Alla som är intresserade av att veta mer om grupptalan mot Lövstaverket är välkomna.