Här är RäddaLövsta’s yttrande. Säg din mening senast 10/6 du också!

Den som vill kan antingen ansluta till vårt yttrande ( då kan ni maila namn och adress till oss, info@raddalovsta.se) eller välja att kopiera de delar av vår skrivelse ni känner passar er och skicka in! Eller ett helt eget yttrande!

Passa på att göra er röst hörd! Den 10 juni är senaste dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi. OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!

Läs vårt yttrande i sin helhet online här eller ladda hem det i Word eller PDF format nedanför för enkel utskrift och redigering.

YTTRANDE ÖVER SAMRÅDSHANDLINGAR Dnr. 2017-09500_Lövstaverket (Online version)

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

Stadsbyggnadskontoret
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Stockholm Exergi
lovsta@stockholmexergi.se
alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/…/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%…