Visste du att Lövsta kraftvärmeverk riskerar dricksvattnet för 2 miljoner!

  • Den enda stranden i Sverige med vattenskydd där myndigheterna vill bygga en ny miljöfarlig verksamhet
  • Platsen är fortfarande en av de mest förorenade både på land och i vattnet

Läs mer och hjälp oss stoppa kraftvärmeverket:

https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/vattenskydd/

https://raddalovsta.se/2019/05/02/hjalp-oss-att-stoppa-kraftvarmeverket/

Skicka ditt bidrag till #Rädda Lövsta:

Bankgiro: 636-7817

Swish: 1232015725