Idag har Mark- och miljööverdomstolen officiellt skickat ut en kungörelse

Idag har Mark- och miljööverdomstolen officiellt skickat ut en kungörelse gällande Stockholm Exergis överklagande. I och med detta kommer vår miljörättsjurist, med stöd av vårt team av experter, att noggrant förbereda och skicka in ett genomtänkt yttrande. Detta kommer att ske i god tid före utsatt deadline, vilket är den 12:e april.

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/03/Svea-HR-M-15371-22-Aktbil-106.pdf