Yrkande till MÖD om att erhålla muntlig förhandling och syn

Föreningens miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck har i veckan, inlämnat ett yrkande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om att hålla muntlig förhandling och syn i Lövsta i målet som rör Stockholm Exergis överklagande av Mark- och miljödomstolens (MMD) dom. Yrkandet finns i sin helhet i den bifogade pdf-filen.

I det fall muntlig förhandling, beviljas kommer vi vara i behov av ytterligare ekonomiskt stöd för domstolsprocessen. Vi återkommer med mer information så snart domstolen kungör sitt beslut.