Svaren från våra politiker

Vi har nu mottagit svar från våra politiker i stadshuset på våra frågor om hur de ser på att lägga ett stort kraftvärmeverk i Lövsta. Sammanfattningsvis är samtliga positiva till kraftvärmeverket och att det ska läggas i Lövsta.

Vi har noterat att flera partier uppenbarligen har samordnat sina svar då många av svaren har exakt samma ordalydelse. Vidare har vi dels fått svar från respektive parti, men också svar från politiker som säger sig representera flera partier. Vi har därför fått dubbla och inte helt lika svar från en del partier. Vi misstänker att de fått hjälp utifrån med svaren och det kanske inte är så konstigt då Stockholms stad äger hälften av Stockholm Exergi.

Ni kan själva läsa de oredigerade svaren i vårt inlägg tidigare på den här sidan.

Det mesta är vad man kan förvänta sig av politiker och tyder på att de inte själva har satt sig in i projektet. Några exempel:

  1. Flera nämner att bränslet består av textilier, papper, trämaterial och att det styrs mot att vara fossilfritt. Det stämmer inte mot det som anges i Exergis ansökan om miljötillstånd.
  2. Flera nämner också att ingen aska från verket klassas som farligt avfall. Det stämmer inte heller med ansökan. Det stämmer dock att Ragn-Sells planerar att återvinna vissa metaller från aska i Högbytorp, men det som blir kvar kommer att deponeras.
  3. Flera uppger svepande att staden har ansvar för att inga föroreningar kommer ut i Mälaren från de gamla deponierna. Som det är idag läcker de gamla deponierna till Mälaren och det riskerar att bli värre efter att verket byggts. Inga planer har angivits för att sanera dem.
  4. Stockholm Exergi har i praktiken undersökt två platser utöver Lövsta och avfärdat båda för att de ligger för långt bort och att de inte äger marken. Vi har pekat på att det finns flera platser som inte ligger i ett vattenskyddsområde och som skulle kunna rymma verket. De har inte blivit undersökta.

#Rädda Lövsta