Nu har Stockholm Exergi lämnat in sin ansökan!

Nu har Sth Exergi lämnat in sin ansökan om att få bygga det planerade kraftvärmeverket till Mark-, miljödomstolen. 

Lövsta lyfts som den optimala platsen. 

Sth Exergi bjuder in till informationsmöten i Åkermyntan den 7, 9 mars. Information om ansökan och infomöten finner ni här: Information-hushåll.pdf

Vi vill samtidigt informera om vårt årsmöte den 19 mars kl 19 i Skolörtens samlingslokal. Handlingar till mötet kommer att publiceras på vår sida två veckor innan mötet.

Vi hoppas på stor uppslutning på årsmötet då det nu är viktigt att vi samordnar oss! 

Styrelsen för #RäddaLövsta