Miljöexpert: Fartygstransporter kan äventyra dricksvatten (Sveriges Radio)

Läs och lyssna på inslaget i sin helhet på länken nedan.

Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningarna
– Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt. Det är är en mycket olämplig plats för trafik med lastbåtar, säger Ingemar Cato

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7212950