Artikel om RDF (Sopor som bränsle) i tidningen Ny Teknik

Sverige importerar 1,3 miljoner ton avfall för att elda med. Men sopimporten får hård kritik från aktörer som anser att plasten ska återvinnas i stället.

Många svenska kraftvärmeverk eldas med sopor, men eftersom vi svenskar är så duktiga på att sortera och skicka vårt avfall till återvinning så räcker inte de svenska soporna till. Då skeppas norska, brittiska och irländska sopor hit i stället.

För värmeverken är det en bra affär. De får betalt för att ta hand om soporna, och tar också betalt för värmen och elen som de genererar. Under 2016 tog Sverige hit cirka 1,3 miljoner ton sopor, vilket är mellan 20 och 25 procent av det avfall som eldas upp i värmeverken i Sverige.


Läs artikeln i sin helhet här:

https://www.nyteknik.se/miljo/sverige-importerar-miljoner-ton-avfall-som-eldas-upp-6936968