YTTRANDEN TILL MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN (2024)

Nu har föreningen Rädda Lövstas juridiska ombud Gunilla Höberg Björck tillsammans med vattengruppen skickat in ett gemensamt yttrande för alla medlemmar och föreningar hon företräder i målet M 15371-22.

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Yttrande-240418.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-2.-Stadgar-13-feb-Radda-Lovsta.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-4-a-Vattengruppens-yttrande-till-MOD-240408.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-3.-VerksamhetsberattelseN-Radda-Lovsta-2023.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-4b-Lovsta-Yttrande-23-mars-2021-slutversion.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-4-d-LOVSTA-Bemotande-av-Stockholm-Exergis-inlaga-2022-04-23.pdf

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/04/Bilaga-4c-Lovsta-Yttrande-Vattengruppen-2022-02-05.pdf