Välkommen

Du är nu medlem i # Rädda Lövsta.

Ännu ett e-postmeddelande har skickats till dig. Via länken i det meddelandet kan du hantera de uppgifter du lämnat till oss. Spara det e-postmeddelandet.

Här på hemsidan hittar du alltid vår senaste information, kontaktuppgifter och stadgar.

Vi kommer senare i vår när vi vet hur processen formar sig skapa en ren protestlista den kommer att länkas till på hemsida, facebook och e-post.