NÄSTA FAS – MILJÖTILLSTÅNDET

Nu är samrådsprocessen avslutad och Stockholm Exergi kommer snart att ge in sin ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen i Nacka. #Räddalövsta har därför anlitat en av Sveriges främsta miljöjurister, Gunilla Högberg Björck, som kommer att bistå oss i miljötillståndsprocessen. Gunilla jobbar sedan snart 30 år tillbaka med att försöka rädda så mycket natur och miljö som möjligt och samtidigt ta tillvara enskilda sakägares rätt med hjälp av lagen.

Gunilla bedömer att hennes arbete med miljötillståndet i första instans kommer att kosta cirka 100 tusen kronor. Därför intensifierar vi nu vår insamling med målet att ha samlat in hela beloppet i slutet av augusti. Vi har en god start i och med de cirka 45 tusen kronor vi redan har fått in. Tack till alla er som bidragit till insamlingen!

Vill du hjälpa oss att se till att det inte byggs ett stort kraftvärmeverk i Lövsta? Ge din gåva till:

Swish: 1232015725

Bankgiro: 636-7817

Du kan följa status i insamlingen på Facebook och på vår hemsida https://raddalovsta.se/. Eventuella överskott från insamlingen går till Naturskyddsföreningen.

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk. Vi har en styrelse på åtta personer som brinner för att Hässelby Villastad ska fortsätta att vara det fina område det är och vi jobbar helt utan ersättning. Föreningen har två externa revisorer som granskar våra räkenskaper.

/Styrelsen #Rädda Lövsta