Transporter

Bränsletransporter till anläggningen kommer i huvudsak att gå med båt. Men transporter med lastbil kommer också att öka till och från området. Transporter av aska och slagg från verket sker primärt med bil. Transporter medför utsläpp till luft och buller. Cirka 300 fartygsanlöp per år Stockholm Exergi säger i sitt samrådsunderlag1) att avfallsbaserat bränsle (RDF) … Fortsätt läsa Transporter