Bränslet

Stockholms Stads Exploateringskontor säger 2018 att ”anläggningen ska planeras för uthålliga, resurssnåla och förnyelsebara bränslen och ska ersätta äldre produktionsenheter med större miljö- och klimatpåverkan”. ”En ny energianläggning i Lövsta ska planeras för uthålliga och förnyelsebara bränslen och utformas med bästa möjliga teknik för att minimera den lokala miljöpåverkan”. 1) Använder avfallsbaserade bränslen för att … Fortsätt läsa Bränslet