Länkar

Länk till Stadsbyggnadskontorets information https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/ Länk till Bygg- och plantjänsten https://etjanster.stockholm.se/byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2017-09500 Länk till Exergis hemsida https://www.stockholmexergi.se/kraftvarmeverklovsta/aktuelltomlovsta/ Länk till pm om miljötillståndsprocessen från Mark- och miljödomstolen i Nacka http://nackatingsratt.old.domstol.se/Domstolar/umeatingsratt/MMD/PM%20milj%c3%b6farlig%20verksamhet.pdf Alternativ lokalisering Karta över Stockholms hamnar https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/stockholm/kartor/karta_stockholms_hamn_2016_med_teckenforklaring.pdf Rapport om Stockholms Energianläggningar juni 2019 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1967719 Vårt flygbladSprid vårt budskap genom att dela ut vårt flygblad eller sätta upp … Fortsätt läsa Länkar