Alternativ till Lövsta

Stockholms stad menar att det inte finns något alternativ till Lövsta för det nya stora kraftvärmeverk Stockholm Exergi planerar att bygga i Stockholmsregionen, som ersättning för kolkraften i Värtan och det gamla Hässelbyverket från 50-talet. Räddalövsta anser att dock det finns lokaliseringsalternativ som bör utredas närmare. Stockholm Exergi om möjlighet för alternativ lokalisering 1) Stockholm … Fortsätt läsa Alternativ till Lövsta